Bildbank

Vår bildbank erbjuder bilder för press, evenemang och andra byråer som vill öka Skånes synlighet. Bilder i bildbanken kan användas kostnadsfritt för att marknadsföra Skåne, samt evenemang och aktiviteter i regionen. Bilderna kan användas i redaktionella sammanhang när Skåne marknadsförs som resmål.

Bylines måste alltid innehålla: "Foto: visitskane.com © fotografens namn". Användaren är alltid ansvarig för publikationen och det är förbjudet att sälja bilderna i bildbanken. Bildförfrågningar som inte kan lösas av Business Region Skåne ska vidarebefordras direkt till fotografen. Om bilder ej används i överensstämmelse med föregående beskrivning kan juridiska kostnader tillkomma. Bilderna är inte avsedda för privat bruk, och får inte användas i reklam för specifika produkter eller tjänster. På bildbankens sida hittar du mer detaljerad information om våra användarvillkor.

→ Länk till bildbank på skane.se