Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för visitskane.com

Business Region Skåne AB (BRS) står bakom den här webbplatsen, visitskane.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Texten på den här sidan beskriver hur visitskane.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Visit Skånes webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att klicka på den här länken och sedan fylla i formuläret längst ner på den sidan

Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, klicka på den här länken och fyll sedan i formuläret längst ner på den sidan. Då vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

 1. Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut [WCAG 4.1.1 (A)].
 2. Sidtitlar behöver förbättras på vissa sidor på webbplatsen. Den bör skrivas i formen ”Sidans innehåll eller ämne – Webbplatsens ägare”. Sidtiteln är det första som läses upp med vissa hjälpmedel samt den text som visas i webbläsarens fönster. [WCAG 2.4.2 (A)]. 
 3. Huvudmenyn är kodad med ett nav-element men saknar benämning i form av aria-label som beskriver att det är en huvudmeny. Användare med skärmläsare får inte samma information som användare som kan se, så det blir svårt att hitta huvudmenyn. [WCAG 2.4.1 (A)].
 4. Vissa länkar saknar semantisk information om vilken länk som är aktiv, till exempel huvudmenys länkar. Användare med skärmläsare kommer att bli förvirrade och har svårt att veta länksyftet. [WCAG 2.4.4 (A)].
 5. Semantisk information för logotypen Skåne behöver förtydligas. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. [WCAG 1.1.1 (A)].
 6. Alternativ-texten ”Scroll down” för symbolen ”v” behöver förtydligas. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. [WCAG 1.1.1 (A)].
 7. Ett antal klickbara bilder som finns på startsidan har en otydlig semantisk information. Detta behöver korrigeras. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare och punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. [WCAG 1.1.1 (A)].
 8. Det finns en video på webbplatsens sida https://visitskane.com/sv/outdoors-adventure/vandring-i-skane som saknar en fullständigt beskrivning/syntolkning. Informera användaren om att det finns alternativ. [WCAG 1.2.5 (A)].
 9. Inline styling finns där attributet style används i uppmärkningskoden, och bör undvikas. Använd inte style-attributet för att definiera stilmallar direkt i HTML-koden, eftersom ni då blandar uppmärkning för semantik och presentation, vilket kan leda till problem för vissa användare och i vissa webbläsare. [WCAG 1.3.1 (A)].
 10. Sökfunktionen som finns i sidhuvudet saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktion. [WCAG 1.3.1 (A)] och [WCAG 2.4.1 (A)].
 11. Sökfunktionen som finns i sidhuvudet saknar ett kopplat label-element. Genom kopplingen blir det även möjligt för en person som saknar en visuell presentation att veta vilken etikett som hör till vilket fält, eftersom skärmläsare läser upp etiketten när fältet får fokus. [WCAG 1.3.1 (A)] och [WCAG 3.3.2 (A)]
 12. Det finns exempel på webbplatsen där rubrikstrukturen inte är korrekt. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik. [WCAG 1.3.1 (A)] och [WCAG 2.4.1 (A)].
 13. Tomma underrubriker finns på webbplatsen och behöver tas bort. [WCAG 1.3.1 (A)] och [WCAG 2.4.1 (A)].
 14. Vissa länkar saknar markering utöver färg. Användare som helt eller delvis saknar förmågan att urskilja färger får problem att förstå vad som är klickbara länkar. [WCAG 1.4.1 (A)]
 15. Det finns exempel på webbplatsen där innehållet inte uppfyller färgkrav. Användaren kan missa viktig information om länktexter. Rekommenderad kontrast för att uppnå nivå AA är för text 4,5:1. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 16. Texter och rubriker är placerade direkt på bilden. Det kan vara störande för läsare när viss del av bilden tränger igenom texten. Förbättra detta med en ruta där texter och rubriker placeras. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 17. När webbplatsen zoomas upp till 200 % så täcker texterna i bildspelet de runda knapparna, vilket behöver förbättras. [WCAG 1.4.4 (AA)].
 18. Det finns en uppmärkning av vad som är sidornas huvudinnehåll (main-element) men det saknas en ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om. [WCAG 2.4.1 (A)].
 19. Det finns länkar som leder till olika målsidor men som har samma länktexter. Dessa länkar behöver förtydligas. Användare med skärmläsare kommer att bli förvirrade och har svårt att veta länksyftet. [WCAG 2.4.4 (A)] [WCAG 2.4.9 (AAA)].
 20. Ikoner till sociala medier saknar korrekt semantisk information. Detta bör korrigeras med hjälp av attributet aria-label. [WCAG 2.4.4 (A)] [WCAG 2.4.9 (AAA)].
 21. Skärmläsare läser pilarna ”föregående” och ”nästa” som ”tom”. Dessa bör förtydligas både med en visuell text och semantisk information med hjälp av attributet aria-label. [WCAG 2.4.4 (A)] [WCAG 2.4.9 (AAA)].
 22. Det finns några områden på webbplatsen där markeringar är otydliga för både tangentbords- och muspekarfokus. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet är beroende av en visuell återkoppling var fokus finns på en sida och tappar orienteringen om tab-fokus saknas. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 23. Markeringarna för både tangentbordsfokus och muspekarfokus är samma som en aktiv länks markering på webbplatsen. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 24. Webbplatsen ändrar sitt utseende radikalt när det första elementet efter sista länken i huvudmenyn får tangentbordsfokus utan att varna användare om detta. Detta bör förbättras. [WCAG 3.2.1 (A)]
 25. Modala fönster är ej tillgängliga på webbplatsen. [WCAG 3.2.2 (A)]
 26. Det finns exempel på webbplatsen där vissa länkar saknar information om att det finns ett utfällbart område kopplat till länken. [WCAG 4.1.2 (A)]
 27. Det finns exempel på webbplatsen där ramen (iframe) saknar ett titel-attribut. [WCAG 4.1.2 (A)] 
 28. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 26 februari 2021. 

Oskäligt betungande anpassning

Business Regions Skåne åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

BRS har inte resurser att i nuläget tillgänglighetsanpassa allt innehåll på visitskane.com. Detta gäller främst transkribering av videoinnehåll samt skrivande av alt-texter till bilder. BRS kommer under hösten 2020 att ta fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns exempel på länkar som öppnar en ny flik/ett nytt fönster utan att varna för detta. Om en användare med uppläsande hjälpmedel navigerar på en sida och ett nytt fönster eller en ny flik öppnas utan att användaren informeras om detta finns det risk för att användaren blir osäker om hen befinner sig på den ursprungliga sidan, i ett nytt fönster eller på en ny flik. [WCAG 3.2.5 (AAA)]

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Visit Skånes webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av sju sidor samt en översiktlig granskning. Senaste bedömningen gjordes den 2020-10-08. 

Här hittar du fullständig information om ETU’s granskningsmetod (WCAG 2.1).

Publiceringsdatum

Visitskane.com publicerades i ny version 2017-02-13. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 oktober 2020.